Duyurular

COVID-19 Salgınına İlişkin ARDEB 1001 Programı Kapsamında Özel Çağrı (COVID-19 SOBAG) Açıldı

COVID-19 salgınının mevcut ve gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden araştırılmasına, süreçlerin daha etkin yönetilmesi ve kaynakların daha etkin planlamasına yönelik 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı  kapsamında “COVID-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Beşeri ve Ekonomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” başlıklı özel bir çağrı açılmıştır. Bu çağrının amacı; COVID-19 küresel salgınının mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Çağrı kapsamında yapılacak proje başvuruları için son tarih 04 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir.

Açılan çağrıya ilişkin bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız. https://tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1001/icerik-covid-19-sobag-cagrisi

Ayrıca ARDEB 2020 yılı 1. Dönem 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı başvuru sistemi 22 Mayıs 2020 tarihi itibariyle açılacak ve son başvuru tarihi de aynı tarihte duyurulacaktır. Projelerin hazırlık aşamasında, proje hazırlayan öğretim üyeleri, daha önce proje yazma konusunda deneyimi olan öğretim üyelerinden bu süreçte de mentorluk desteği alabilmektedir. Mentorluk sürecinde gizlilik esas olup, mentor öğretim üyeleri proje dokümanlarının gizliliğinin korunması ve etik ilkeleri içeren bir protokol imzalamaktadır.

Mentorluk hizmetiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü ile iletişime geçebilirsiniz: projekoord@sdu.edu.tr

Ulusal ve uluslararası güncel proje çağrılarını projekoord.sdu.edu.tr adresinden takip edebilirsiniz.