Genel

Sağlık Hizmet Sunumu

Bilindiği gibi ilk kez 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak kontrolsüz bir şekilde yayılım gösteren 2019-nCov dünya geneline yayılarak bir salgın haline gelmesi sonrasında Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) tarafından pandemi olarak bildirilmiştir. Bu süreçte T.C. Sağlık Bakanlığıda gerekli önemleri almak üzere eylem planını başlatmıştır. Bu kapsamda birçok ilimizde COVID-19’un moleküler teşhisine yönelik laboratuvarların kurulumu konusunda adımlar atılmış olup üniversitemizde gerekli çalışmalara başlamıştır.

Üniversitemizde Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezinde Müdür yardımcılığı ve Biyomühendislik Birimi laboratuvarlarının yöneticiliğini sürdüren Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı öğretim üyesi Dr. Yalçın ERZURUMLU üniversitemizde COVID-19’un moleküler tanısına yönelik laboratuvar kurulumu konusunda ilk adımları atmıştır. Bu doğrultuda Isparta İl Sağlık Müdürlüğü ile gerekli temaslar kurulmuş olup ilimizde COVID-19 moleküler tanı laboratuvarı kurularak faaliyete geçmiştir. Söz konusu laboratuvarın öncelikli olarak üniversitemiz içerisindeki bir merkezde kurularak faaliyete geçmesi planlanmıştır ancak fiziki alt yapının bu çalışmaların sürdürülmesine uygun olmadığına karar verilerek Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarı odağına taşınmıştır.

Bu kapsamda Dr. ERZURUMLU, Isparta İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Halk Sağlığı Laboratuvarında başlatılan COVID-19 moleküler tanı laboratuvarının kurulumuna önderlik etmiş olup ilgili kuruma İl Sağlık Müdürünün talebi doğrultusunda moleküler testlerin sürdürülmesi ve bu çalışmalara danışmanlık yapmak üzere görevlendirilmiştir. Dr. ERZURUMLU bu laboratuvardaki mevcut personelin ve katılım sağlayacak yeni personelin eğitimlerini vermekte olup analiz sonuçlarının doğru şekilde değerlendirilmesi ve olası deneysel problemlere karşı çözüm üretilmesi konusunda danışmanlığını sürdürmektedir. Aynı zamanda Dr. ERZURUMLU COVID-19’un moleküler tanısına yönelik deneysel çalışmalarda da aktif olarak yer alarak günlük test sayısının arttırılmasına yönelik önemli katkılar sunmaktadır. Bu süreçte Dr. ERZURUMLU üniversitemizde COVID-19 moleküler tanısına yönelik bir laboratuvar kurulabilmesi amacıyla T.C. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının “COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” Hızlı Destek programı çağrısı kapsamında üniversitemiz adına 1 milyon TL’lik bir bütçeye sahip “COVID-19 Moleküler Tanımlama Laboratuvarı” adını taşıyan proje önerisi sunmuştur. Projenin desteklenmesi durumunda üniversitemize ileri düzeyde analizleri sürdürebilecek bir moleküler tanımlama laboratuvarı kurularak üniversitemiz COVID-19 moleküler tanısı sunan bir merkez  düzeyine taşınabilecektir.


Laringoskop ile entübe eğitim eğitimi


Videolaringoskop ile entübe eğitimi


Acil Serviste izole hasta yaklaşımı ve numune alınması eğitimi


Yoğun bakımda bulaşıcı hastalık taşıyan hasta yaklaşımı, entübasyon ve mekanik ventilasyon ayarları eğitimi


Covid-19 enfeksiyonu bulunan hasta servisleri ve yoğun bakımda sağlık personelinin giyinme ve kişisel korunma tedbirleri eğitimi


Covid-19 enfeksiyonu bulunan hasta servisleri ve yoğun bakımda sağlık personelinin tulum giyme-çıkarma eğitimi


Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, Covid-19 vaka kabulü yapan bir pandemi hastanesidir. Covid-19 servislerinde 128 hasta takibi ve tedavisi yapılmıştır(101 hasta Covid 19 pozitif, 27 hasta Covid 19 olası). 122 hasta da iyileşerek taburcu olmuştur. Şuan Covid-19 servislerinde 11 hasta tedavi görmektedir(1 hasta Covid 19 Pozitif Serviste, 10 hasta Covid 19 Olası Serviste). Ayrıca, Covid-19 Yoğun Bakımlarında 2 hasta tedavi görmektedir.